Holmestrandsmesterkapet 2013

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt. Pl.
1 Jan Kristiansen  10 12 3   4 5   6 7   8 9  1  
2 Jack Svåren  9 10  10  3 4   5 6   7 8  0  
3 Jan Einar Stanger  8 9   1 2   10  4 5   6 7     
4 Jan Tore Henriksen  7 81  9 1   2 3   10  5 6  1  
5 Kasper Andreassen  6 71  8 9   1 2   3 4   10 1  
6 Kjetil Bekkestad 5  10   7 8   9 1   2 3   4    
7 Richard Madsen 4  05 6  10   8 9   1 2   3 0  
8 Odd Einar Ingebretsen 3  04 5   6 7  10   9 1   2 0  
9 Ketil Stephensen 2   3 4   5 6   7 8  10   1    
10 Espen Backe 1   6 2   7 3   8 4   9 5     

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar