tirsdag 1. januar 2013

Løsning på Troitskijs julenøtt

Løsning på studien: For å redde bonden spiller hvit 1 Lh6+ Kg8 2 g7. Nå vinner hvit dersom kongen rekker å gardere bonden på g7, slik at løperen kan plukke opp sorts e-bonde. Sort har tre muligheter:

A) Dersom 2 - e5 3 Ke6 e4 4 Kf6 e3 5 Lxe3 og hvit vinner.

B) Mer finurlig etter 2 - e6+ 3 Kd6! Kf7 4 Ke5! Kg8 5 Kf6 og hvit vinner som over. Derimot ikke 3 Ke5? Kf7! og hvit er i trekktvang. Etter 4 Kd6 e5 klarer ikke hvit å dekke g7 med kongen. Videre 5 Kxe5 Kg8 6 Kf6 patt.

C) Hva gjør hvit etter 2 - Kf7!? Dersom 3 Ke5? e6! og hvit havner i samme uføre som over. Derfor meget overraskende 3 g8D+!! Kxg8 4 Ke6 Kh8 5 Kf7 og matt i neste trekk. Denne siste varianten utgjør studiens hovedpoeng.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar