søndag 17. april 2011

En påskenøtt

Onsdag i påskeuka er det spillefri. Som adspredelse i stedet legges ut en liten påskenøtt komponert av Nikolaj Rossolimo i 1947. Oppgaven lyder: Hvit trekker og vinner. Tips: Hvit bør sikkert starte med å redde bonden 1 h6-h7, hvoretter sort svarer med Th6. Hvit kan prøve å flytte kongen til b5 for å true tårnsjakk på a8 og bondeforvandling, men sort trekker selvfølgelig etter til b3. Videre hvit konge til c5 besvares med sort konge til c3. Så hvordan kommer hvit videre?