onsdag 6. januar 2021

Sesongoppstarten utsettes!

På grunn av skjerpede coronakrav oppfordrer Holmestrand kommune til at alle organiserte fritidsaktiviteter etc. innendørs utsettes til etter 18. januar. Det betyr at vår sesongoppstart ikke kan finne sted før 20. januar, muligens enda senere.