ELO-rating

ELO-rating for klubbens medlemmer per juni 2015. Endringer fra januar 2015 i parentes.

Andreassen, Kasper: 1072 (0)
Backe, Espen: 1562 (+6)
Bekkestad, Kjetil: 842 (0)
Helgesen, Ola: 923 (0)
Henriksen, Jan Tore: 1183 (0)
Henriksen Kristoffer: 723 (-1)
Ingebretsen, Jens Evang: 1393 (-11)
Ingebretsen, Odd-Einar: 1098 (-63)
Jabbarian, Amir: 675 (0)
Kristiansen, Jan: 1392 (+14)
Madsen, Richard: 1121 (-3)
Rustad, Simon Sletthei: 692 (0)
Stanger, Jan Einar: 969 (-7)
Stephensen Ketil: 769 (0)
Svåren, Jack: 1306 (0)