Turneringsreglement

Reglement for avvikling av turneringer i Holmestrand sjakklubb
  • Klubben benytter seg av FIDEs alminnelige regler samt NSFs supplerende regler for turneringer.
  • Alle rundene blir spilt i den rekkefølgen som er oppsatt og på de datoene som står i terminlista. Det medfører at alle til enhver tid vet hvem som er motstander på de forskjellige onsdagene i hele terminen.
  • Hvis ikke partiet blir spilt på den oppsatte datoen, spilles det på den første onsdagen med utsatte partier, eller så snart som mulig.
  • Forfall meldes til turneringsleder senest kl. 19.00 på spilledatoen.
  • Vi setter spillet i gang kl. 19.10. Klokkene blir også satt i gang for de som ikke har meldt forfall og ikke er tilstede i spillelokalet. I følge norske turneringsregler taper den partiet som ikke har gitt beskjed om forfall, og ikke møter opp i løpet av den første timen av partiet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar